Month: January 2024

“การผ่าตัดเข่า” เป็นหนึ่งในการผ่าตัดที่สร้างความเจ็บปวด และอาศัยระยะเวลาในการพักฟื้นที่ค่อนข้างนาน ทำให้หลายคนเกิดความลังเลที่จะตัดสินใจผ่าตัด แต่เมื่อมีเทคนิคการผ่าตัดส่องกล้องเข่า ที่ลดความเจ็บปวด ลดการพักฟื้น ก็ช่วยให้หลายคนสามารถตัดสินใจผ่าตัดได้ง่ายยิ่งขึ้น เพราะข้อเข่าเป็นข้อต่อขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างกระดูกต้นขากับกระดูกหน้าแข้ง มีหน้าที่สำคัญในการรองรับน้ำหนักและการเคลื่อนที่ของขา อาการผิดปกติของข้อเข่าอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น อุบัติเหตุ การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โรคข้ออักเสบ ฯลฯ อาการผิดปกติของข้อเข่าที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปวดเข่า บวมเข่า…